Kasutusjuhend

 • Pargi haagis tasasele pinnale, ühenda auto küljest lahti ning aseta loodi.
 • Toesta haagis tõkiskingadega.
 • Kinnita haagise tugijalad kõvale pinnasele, vajadusel kasuta alusplaate.
 • Tõsta haagise esimene tugiratas üles
 • Ära sisene sauna ega alusta kütmist, kui haagis ei ole stabiilselt fikseeritud.
 • Tünnisauna ahi on mõeldud ainult küttepuudega kütmiseks. 
 • Kütmisel tuleb kasutada võimalikult kuivasid kuni 30 cm pikkuseid puuhalgusid.
 • Tule alustamiseks soovitatakse kasutada piiritustablette või süütevedelikku, mitte paberit ega pappi. Paberist ja papist tekib palju lendavat ning põlevat tuhka, mis on tuleohtlik ümbruskonnale.
 • Sauna haagist võib liigutada alles siis kui ahjus on tuli kustunud ning söed on maha jahtunud.
 • Saun on mõeldud kasutamiseks korraga kuni 6 inimesele.
 • Kui hakkad haagist transportima, siis veendu, et tugijalad ja esimene tugiratas on üles tõstetud ning haagis on sõiduki haakekonksu külge korrektselt ühendatud.
 • Transportimisel ei tohi saunas viibida inimesi ega loomi.
 • Transportimisel ei tohi saunas olla lahtiseid esemeid. Sõidu ajal liikuvad esemed kahjustavad sauna puitsisu ja on ohtlikud kogu veosele.
 • Talvel, kui on vee külmumisoht, vala peale sauna kasutamist kibu tühjaks. Külmuv vesi võib paisudes selle lõhkuda.

Kasuta sauna heaperemehelikult. Kasutusjuhendi eiramisel või muu ebaõige ja mittesihipärase kasutamise tõttu tuleb rentijal tekkinud kahjustused kompenseerida täies ulatuses.